Kwaliteitszorg en klachten

Ondanks al onze inspanningen zou het kunnen voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent. Graag gaan wij dan met u in gesprek. Daarnaast is er binnen onze kliniek een klachtenregeling op grond waarvan u als patiënt een klacht kunt indienen. Dit kan gaan om een uiting van onvrede over de geboden zorg of het betreft een bezwaar tegen het gedrag van een specifieke medewerker van onze kliniek.

Met de klachtenregeling proberen wij recht te doen aan uw belang als patiënt en tevens een bijdrage te leveren aan ons kwaliteitsbeleid. Heeft u een klacht dan vragen wij u om eerst met de arts of directie van onze kliniek tot een oplossing proberen te komen. Lukt dit niet, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van onze kliniek. Deze commissie is onafhankelijk en onpartijdig en zal als zodanig de klacht behandelen.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend. Voor behandeling van een klacht worden geen kosten gerekend. U kunt zich rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de klachtencommissie, Mr. J. Homan via klachtencommissie@depolikliniek.nl.

Contactgegevens

Fue Hair Implant Hoofdweg 848 A 2132 MC Hoofddorp

Openingstijden

  • Maandag 08:00 - 19:00
  • Dinsdag 08:00 - 19:00
  • Woensdag 08:00 - 19:00
  • Donderdag 08:00 - 19:00
  • Vrijdag 08:00 - 19:00
  • Zaterdag 08:00 - 19:00
  • Zondag Gesloten

Contactformulier